Een kleine geschiedenis van de joden in Schiedam

Een overzicht in boekvorm van de geschiedenis van de joden in Schiedam ontbrak nog steeds. In deze leemte wordt nu voorzien door het boek Een kleine geschiedenis van de joden in Schiedam, geschreven door Ser Louis. Het is de geschiedenis die loopt van 1786 toen de joden zich voor het eerst in Schiedam vestigden tot het verdwijnen van de joodse begraafplaats in 1963.
In dit boek komt niet alleen het leven van de joodse gemeenschap met haar synagoge aan de orde; er is ook aandacht voor allerlei andere wetenswaardigheden en natuurlijk is een groot gedeelte in dit boek gereserveerd voor de Schiedamse joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Het boek heeft documentaire waarde vanwege de overzichten van joodse grafstenen, de begraaflijst vanaf 1830 en een lijst van de omgekomenen in de Tweede Wereldoorlog.

Het boek telt 142 pagina’s en is geïllustreerd.
De prijs is 17,95.

Een kleine geschiedenis van de joden in Schiedam