Beelden van Liduina

Beelden van LiduinaIn 1999 verscheen als uitgave van het Fonds Historische Publicaties Schiedam een bundel met artikelen over Liduina met als titel Beelden van Liduina. Die maghet van Scyedam. Nu verschijnt op 10 april 2015 een tweede en kleurrijk herziene druk onder de titel Beelden van Liduina. Heilige van Schiedam.

In de eerste eeuwen van de geschiedenis van Schiedam hebben twee vrouwen een belangrijke rol gespeeld: vrouwe Aleida van Henegouwen (ongeveer 1230-1284) en Liduina (1380-1433). De eerste kan gelden als de stichteres van Schiedam. Na zich eerder gevestigd te hebben bij de dam bij de monding van de Schie, bracht zij dit gebied tot ontwikkeling en verleende zij in 1275 het nieuwe plaatsje stadsrecht. De tweede, Liduina, neemt een bijzondere positie in de geschiedenis van Schiedam in door de wijze waarop zij haar ziekten verdroeg, die het gevolg waren van een val die zij als 15-jarige op het ijs maakte. Tot haar dood, na 38 lange jaren, doorstond zij haar lijden op een zodanige wijze, dat zij al tijdens haar leven door het volk als een heilige vereerd werd. Dit alles werd versterkt door haar bewogenheid met de armen en door haar visioenen. De Liduina-devotie is sedertdien, meer of minder verborgen, meer of minder sterk, de eeuwen doorgegaan.

Titel: Beelden van Liduina. Heilige van Schiedam

Verschijningsdatum 10 april 2015

Uitgave Fonds Historische Publicaties Schiedam

152 pagina’s, geïllustreerd

ISBN 978-90-70450-37-3

Prijs € 19,95

Dit boek is verkrijgbaar bij de Schiedamse boekhandel en de Historische Vereniging Schiedam