SCHADUWEN OVER SCHIEDAM

omslag
Gebeurtenissen en belevenissen tijdens de bezettingsjaren 1940-1945

Titel: Schaduwen over Schiedam. Gebeurtenissen en belevenissen tijdens de bezettingsjaren 1940-1945

Deel 1 van Schaduwen over Schiedam

Eindredactie Bas van Bochove, Ser Louis en Herman Noordegraaf

Uitgave Fonds Historische Publikaties Schiedam, 3e druk (1e druk 1995)

ISBN 978-90-70450-21-6 geb

Prijs € 19,95

Prijs samen met deel 2 € 24,95

Dit boek is verkrijgbaar bij de Schiedamse boekhandel Post Scriptum en de Historische Vereniging Schiedam.