Categoriearchief: Uncategorized

Een kleine geschiedenis van de joden in Schiedam

Een overzicht in boekvorm van de geschiedenis van de joden in Schiedam ontbrak nog steeds. In deze leemte wordt nu voorzien door het boek Een kleine geschiedenis van de joden in Schiedam, geschreven door Ser Louis. Het is de geschiedenis die loopt van 1786 toen de joden zich voor het eerst in Schiedam vestigden tot het verdwijnen van de joodse begraafplaats in 1963.
In dit boek komt niet alleen het leven van de joodse gemeenschap met haar synagoge aan de orde; er is ook aandacht voor allerlei andere wetenswaardigheden en natuurlijk is een groot gedeelte in dit boek gereserveerd voor de Schiedamse joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Het boek heeft documentaire waarde vanwege de overzichten van joodse grafstenen, de begraaflijst vanaf 1830 en een lijst van de omgekomenen in de Tweede Wereldoorlog.

Het boek telt 142 pagina’s en is geïllustreerd.
De prijs is 17,95.

Een kleine geschiedenis van de joden in Schiedam

Bordewijk, Verbrande erven

 

Bordewijk – Verbrande Erven

In 1944 verscheen clandestien bij De Bezige Bij de novelle Verbrande Erven. Onder het pseudoniem Emile Mandeau, het was immers oorlog. Achter deze schuilnaam verschool zich F. Bordewijk die aan de Lange Nieuwstraat in Schiedam een advocatenkantoor had. De eerste druk werd op de markt gebracht in de reeks Quousque Tandem in een oplage van 525 exemplaren. Anno 2016 is deze druk vrij zeldzaam en wordt er antiquarisch veel geld voor gevraagd.
Verbrande Erven is een verhaal dat zich geheel in Schiedam afspeelt. Het meisje Neeltje mag een aantal weken logeren bij haar familie in Schiedam. Haar oom is brander en om het standsverschil te accentueren vraagt hij haar hem Pa Baas te noemen. Neeltje vergaapt zich aan de hoge molens, de brandende ovens van de glasfabriek en de hoge herenhuizen aan de havens. En zij beschikt over een grote fantasie. Zij maakt kennis met de wereld van de branders en ontmoet haar eerste dronken mens op straat.
Evenals de eerste druk is de oplage van deze tweede editie 525 exemplaren en zijn alle boeken genummerd. Het bevat een nawoord van de voorzitter van het Bordewijk Genootschap, Robert Gaarland. Het eerste exemplaar is tijdens een Bordewijkevenement op 29 oktober aan de kleinzoon van Bordewijk, Sixten Bordewijk, uitgereikt. Het boekje is een fotografische herdruk en kost slechts € 15,00.

Te koop bij de boekhandel en bij de winkel van de Historische Vereniging.

GESCHIEDENIS VAN SCHIEDAM

Guus van der Feijst, GESCHIEDENIS VAN SCHIEDAM

2e druk juni 2015

Ter gelegenheid van het zevenhonderdjarig bestaan van onze stad verscheen in 1975 het boek ‘De Geschiedenis van Schiedam’, geschreven door toenmalig gemeentearchivaris Guus van der Feijst.
Het boek is al jaren uitverkocht, maar er blijft nog steeds vraag naar. Daarom, en om de in 2012 overleden Van der Feijst te eren, is besloten tot een heruitgave. Deze tweede – hier en daar licht gewijzigde – druk zal op vrijdag 19 juni 2015 om 15.00 uur worden gepresenteerd in de ruïne van Schiedam, het kasteel van Mathenesse. Er is immers geen ander bouwwerk dat zó verbonden is met de Schiedamse geschiedenis als ‘het huis van Aleida’.

Beelden van Liduina

Beelden van LiduinaIn 1999 verscheen als uitgave van het Fonds Historische Publicaties Schiedam een bundel met artikelen over Liduina met als titel Beelden van Liduina. Die maghet van Scyedam. Nu verschijnt op 10 april 2015 een tweede en kleurrijk herziene druk onder de titel Beelden van Liduina. Heilige van Schiedam.

In de eerste eeuwen van de geschiedenis van Schiedam hebben twee vrouwen een belangrijke rol gespeeld: vrouwe Aleida van Henegouwen (ongeveer 1230-1284) en Liduina (1380-1433). De eerste kan gelden als de stichteres van Schiedam. Na zich eerder gevestigd te hebben bij de dam bij de monding van de Schie, bracht zij dit gebied tot ontwikkeling en verleende zij in 1275 het nieuwe plaatsje stadsrecht. De tweede, Liduina, neemt een bijzondere positie in de geschiedenis van Schiedam in door de wijze waarop zij haar ziekten verdroeg, die het gevolg waren van een val die zij als 15-jarige op het ijs maakte. Tot haar dood, na 38 lange jaren, doorstond zij haar lijden op een zodanige wijze, dat zij al tijdens haar leven door het volk als een heilige vereerd werd. Dit alles werd versterkt door haar bewogenheid met de armen en door haar visioenen. De Liduina-devotie is sedertdien, meer of minder verborgen, meer of minder sterk, de eeuwen doorgegaan.

Titel: Beelden van Liduina. Heilige van Schiedam

Verschijningsdatum 10 april 2015

Uitgave Fonds Historische Publicaties Schiedam

152 pagina’s, geïllustreerd

ISBN 978-90-70450-37-3

Prijs € 19,90

Dit boek is verkrijgbaar bij de Schiedamse boekhandel Post Scriptum en de Historische Vereniging Schiedam

Groenweegje

Met ondersteuning van het Fonds Historische Publicaties Schiedam is het boek “Groenweegje, Schiedam rond 1900” verschenen. Het is geschreven door Fred Martin en het bevat herinneringen en prenten die Johan Töns, schilder en tekenaar uit passie en beoefenaar van twaalf ambachten uit noodzaak, eind jaren ’50 van de vorige eeuw noteerde in 26 schoolschriften. Zo is de lezer getuige van gebeurtenissen in Schiedam als de kroningsfeesten van 1898, de brand in de Kraton en Molen de Palmboom, de Eerste Wereldoorlog en we volgen Johan op weg naar school en lezen over de Schutterij die in de Drilschuur oefende, gelegen naast zijn woonhuis. We maken ook kennis met langvergeten stadgenoten. 

Titel: Groenweegje, Schiedam rond 1900

Auteurs Johan Töns en Fred Martin

Prijs € 24,50

Dit boek is verkrijgbaar bij de Schiedamse boekhandel Post Scriptum.

Lange vingers en korte lontjes

“Lange vingers en korte lontjes” is het vierde boek van oud-politieman Chiel Wilbrink. Ook nu heeft hij het samengesteld naar gebeurtenissen die hij en zijn collega’s bij de Schiedamse gemeentepolitie in het laatste kwart van de vorige eeuw hebben beleefd en onderzocht: een mix van ernstige, droevige en geestige gebeurtenissen. Titel: Lange vingers en korte lontjes Auteur Chiel Wilbrink Uitgave Stichting Fonds Historische Publicaties Schiedam, 2014 Prijs € 19,90

 

Dit boek is verkrijgbaar bij de Schiedamse boekhandel Post Scriptum  en de Historische Vereniging Schiedam.