Categoriearchief: Geen categorie

Turks-Nederlandse betrekkingen in de liefde

omslag
Turks-Nederlandse betrekkingen in de liefde = Aşkta Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkiler

Schrijfster Sevgi Gülen heeft in het kader van 400 jaar Turks-Nederlandse diplomatieke betrekkingen een boekje geschreven over liefde tussen Nederlanders en Turken. Hiervoor heeft Gülen vier Schiedamse Turks-Nederlandse koppels geïnterviewd. De auteur interviewde de stellen over de wijze waarop ze omgaan met vooroordelen, misverstanden en culturele verschillen. Het resultaat is een verzameling boeiende verhalen van mensen van verschillende leeftijden uit verschillende lagen van de samenleving.

Titel: Turks-Nederlandse betrekkingen in de liefde

Titel in het Turks: Aşkta Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkiler

Auteur Sevgi Gülen

Tweetalige uitgave (Turks en Nederlands)

Uitgave Stichting Fonds Historische Publicaties Schiedam, 2012

120 pagina’s, geïllustreerd

ISBN 978-90-70450-35-9

Prijs € 2.95

Dit boek is verkrijgbaar bij de Schiedamse boekhandel Post Scriptum en de Historische Vereniging Schiedam.

 

Op de website Vijf eeuwen migratie zijn twee verkorte verhalen uit het boek te lezen:

 

Recensie

Deze recensie is afkomstig uit Scyedam nr. 39/2

 

Liefde kent geen grenzen

door Antoine Lagrouw

Naar aanleiding van 400 jaar Turks – Nederlandse diplomatieke betrekkingen heeft Sevgi Gülen een boekje geschreven over de liefde tussen Nederlanders en Turken. Zij is er in geslaagd vooroordelen weg te nemen die bestaan tussen Nederlandse en Turkse mensen: een ander cultuur of geloof. In Turks-Nederlandse betrekkingen in de liefde interviewt zij zowel jongere als oudere stellen die schijnbaar het onoverbrugbare hebben weten te verbinden door wat universeel heet LIEFDE.
Uit al de geïnterviewden komt duidelijk, in alle dagelijkse eenvoud, een beeld naar voren met welke problemen geliefden in hun prille verliefdheid te maken krijgen. Of het nou liefdes zijn ontstaan tijdens de vakantie of verliefdheid in het klaslokaal, oud en jong of verschillen in afkomst, het maakt niet uit. De problemen liggen niet zo zeer bij de verliefden zelf, maar hebben alles te maken met hoe op het thuisfront tegen zo een gemengde relatie aangekeken wordt. Vooroordelen in optima forma. Maar Amor overwint alles en daardoor worden ook vooroordelen uiteindelijk uit de weg geruimd. De vier stellen in het boekje fungeren als het ware als voorbeeld hoe een moderne samenleving, gevormd door verschillende culturen, er uit zou moeten zien. In zekere zin zou iedere Nederlander, niet-Nederlander en nieuwkomer dit boekje in zijn/haar bezit moeten hebben. Een eye-opener. De menselijke maatstaf als norm en niet het vooroordeel als uitgangspunt. Het boekwerkje van Sevgi Gülen verdient alle lof. Immers, tegen gemengde relaties wordt nog steeds sceptisch aangekeken. Als geen ander weet Sevgi dat een gemengde relatie stuk kan lopen. Het zou daarom voor haar wellicht makkelijker geweest zijn de negatieve aspecten van gemengde relaties te verhalen en daardoor de vooroordelen alleen maar te versterken. Zij laat juist door deze interviews zien hoe barrières -ja, zelfs vooroordelen- geslecht kunnen worden in de multiculturele maatschappij. In harmonie samenleven, blijkt in dit boekje toch niet zo moeilijk te zijn. De conclusie luidt dat, of men nou Nederlander is of niet, het uitgangspunt uiteindelijk is: zoeken wat verbindt en wegnemen wat scheidt. Het enige wat daarvoor gedaan moet worden, is voor elkaar openstaan en begrip opbrengen voor de verschillen in cultuur. Eigenlijk is het in alle opzichten een win-win-situatie: het mooie met elkaar verenigen.

En dat heeft Sevgi Gülen op voortreffelijke wijze vertolkt.

Staken en stempelen

omslag
Staken en stempelen

De geschiedenis van de publieke arbeidsbemiddeling in Nederland begint in Schiedam waar in 1902 de gemeenteraad op initiatief van de vooruitstrevende liberaal Michaël C.M. de Groot een gemeentelijke arbeidsbeurs instelde. De hoge werkloosheid in de gemeente die dringend verlegen zat om werkgelegenheid buiten de jeneverindustrie, vormde de aanleiding tot de actieve gemeentelijke bemoeienis met het tot elkaar brengen van aanbod en vraag op de arbeidsmarkt. Historicus Henk Slechte beschrijft de geschiedenis van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs die loopt van 1902 tot de opheffing in 1941. Staken en stempelen vult een leemte in de Schiedamse historiografie. Eindelijk is er een werk dat op basis van een uitgebreid onderzoek in primaire en secundaire bronnen deze belangrijke periode in de geschiedenis van Schiedam behandelt.

Het Schiedam van 1900 worstelde met de erfenis van de monocultuur van de jeneverindustrie, terwijl het Schiedam van 1940 de transformatie had voltooid naar de monocultuur van scheepsbouw en -reparatie. Henk Slechte beschrijft de politieke, sociale en economische geschiedenis van Schiedam zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. Iedere bladzijde getuigt van het handelen door, voor en over mensen. Arbeiders, werklozen, kleine en grote bazen, politici, bestuurders van vakbonden, ambtenaren, zij allen krijgen van Henk Slechte een plaats op het podium in zijn meeslepend schouwspel over werkgevers, werkloosheid, werknemers, werkomstandigheden, werkstakingen, werkverschaffing en werkzoekers.

 

Titel: Staken en stempelen. Werk en werkloosheid in Schiedam 1890-1940

Auteur Henk Slechte

Uitgave Stichting Musis, 2006

2 delen (665 pagina’s), geïllustreerd

ISBN 90-73677-10-6

Prijs € 10

Deze publicatie (2 delen) is verkrijgbaar bij de Schiedamse boekhandel Post Scriptum en de Historische Vereniging Schiedam.