Alle berichten van admin

King of drinks

omslag
King of Drinks

Eeuwenlang was de naam Schiedam wereldwijd synoniem voor jenever. In West-Afrika en met name in Ghana en Nigeria is dit nog steeds het geval.

Geen plechtigheid gaat voorbij zonder dat de onvervalste Schiedamse jenever – of schnapps zoals de benaming daar luidt – een rol van betekenis wordt toegekend. Bij het oplossen van geschillen voor inheemse rechtbanken, belangrijke zakelijke transacties, huwelijk, geboorte en dood is het gebruikelijk om aan goden en voorouders een plengoffer jenever te brengen. Ook bij bezoeken aan hooggeplaatste chiefs is het presenteren van jenever een vast ritueel. En hoe belangrijker de gebeurtenis, hoe meer gewicht eraan wordt gehecht dat de fles de echte ‘Holland Schnapps’ of ‘Schiedam’  bevat. Op deze manier is de naam Schiedam innig verbonden geraakt met de West-Afrikaanse cultuur en tradities.

Dmitri van den Bersselaar, docent Afrikaanse geschiedenis aan de Universiteit van Liverpool, maar geboren en getogen Schiedammer verrichtte gedurende enkele jaren een diepgaand onderzoek naar dit fenomeen in vier West-Afrikaanse landen.

Hij schreef hierover een voortreffelijk leesbaar boek dat – vanuit de West-Afrikaanse optiek – een unieke kijk biedt op de recente geschiedenis van de jenever en de manier waarop de naam Schiedam in de Ghanese cultuur voortleeft in de ‘King of Drinks’, zoals de jenever daar wordt gezien.

Titel: King of Drinks

Auteur Dmitri van den Bersselaar

Uitgave Stichting Musis, 2007

Prijs € 10

Dit boek is verkrijgbaar bij de Schiedamse boekhandel Post Scriptum en de Historische Vereniging Schiedam.

 

Staken en stempelen

omslag
Staken en stempelen

De geschiedenis van de publieke arbeidsbemiddeling in Nederland begint in Schiedam waar in 1902 de gemeenteraad op initiatief van de vooruitstrevende liberaal Michaël C.M. de Groot een gemeentelijke arbeidsbeurs instelde. De hoge werkloosheid in de gemeente die dringend verlegen zat om werkgelegenheid buiten de jeneverindustrie, vormde de aanleiding tot de actieve gemeentelijke bemoeienis met het tot elkaar brengen van aanbod en vraag op de arbeidsmarkt. Historicus Henk Slechte beschrijft de geschiedenis van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs die loopt van 1902 tot de opheffing in 1941. Staken en stempelen vult een leemte in de Schiedamse historiografie. Eindelijk is er een werk dat op basis van een uitgebreid onderzoek in primaire en secundaire bronnen deze belangrijke periode in de geschiedenis van Schiedam behandelt.

Het Schiedam van 1900 worstelde met de erfenis van de monocultuur van de jeneverindustrie, terwijl het Schiedam van 1940 de transformatie had voltooid naar de monocultuur van scheepsbouw en -reparatie. Henk Slechte beschrijft de politieke, sociale en economische geschiedenis van Schiedam zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. Iedere bladzijde getuigt van het handelen door, voor en over mensen. Arbeiders, werklozen, kleine en grote bazen, politici, bestuurders van vakbonden, ambtenaren, zij allen krijgen van Henk Slechte een plaats op het podium in zijn meeslepend schouwspel over werkgevers, werkloosheid, werknemers, werkomstandigheden, werkstakingen, werkverschaffing en werkzoekers.

 

Titel: Staken en stempelen. Werk en werkloosheid in Schiedam 1890-1940

Auteur Henk Slechte

Uitgave Stichting Musis, 2006

2 delen (665 pagina’s), geïllustreerd

ISBN 90-73677-10-6

Prijs € 10

Deze publicatie (2 delen) is verkrijgbaar bij de Schiedamse boekhandel Post Scriptum en de Historische Vereniging Schiedam.

SCHADUWEN OVER SCHIEDAM

omslag
Gebeurtenissen en belevenissen tijdens de bezettingsjaren 1940-1945

Titel: Schaduwen over Schiedam. Gebeurtenissen en belevenissen tijdens de bezettingsjaren 1940-1945

Deel 1 van Schaduwen over Schiedam

Eindredactie Bas van Bochove, Ser Louis en Herman Noordegraaf

Uitgave Fonds Historische Publikaties Schiedam, 3e druk (1e druk 1995)

ISBN 978-90-70450-21-6 geb

Prijs € 19,95

Prijs samen met deel 2 € 24,95

Dit boek is verkrijgbaar bij de Schiedamse boekhandel Post Scriptum en de Historische Vereniging Schiedam.